JUDr. Ladislav Trylč

JUDr. Ladislav Trylč je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byl dlouholetým zaměstnancem Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se zabýval především problematikou odměňování zaměstnanců a pracovněprávní legislativou. Působil jako vedoucí oddělení v odboru mzdové politiky (do roku 2008), v odboru pracovněprávním (do roku 2010) a svoji pracovní kariéru zakončil ve funkci ředitele odboru pracovněprávní legislativy v roce 2016.

Problematikou odměňování za práci a souvisejícími pracovněprávními otázkami se zabývá dlouhodobě. Je spoluautorem řady publikací tématicky zaměřených na uvedenou oblast a rozsáhlý je i soubor jeho článků publikovaných v odborných časopisech. Byl stálým spolupracovníkem odborného měsíčníku Mzdová účetní a členem lektorského sboru agentury ANAG.