Powered by Smartsupp

Ing. Rostislav Chalupa

Je zakládajícím partnerem společnosti BDO CA, s. r. o., se sídlem v Brně. Je členem Komory auditorů České republiky a daňovým poradcem registrovaným v Komoře daňových poradců České republiky.

Vystudoval Výrobně-ekonomickou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Dříve pracoval jako metodik účetnictví a vedoucí oddělení účetnictví koncernu Závody všeobecného strojírenství v Brně. Později pracoval u společnosti Ernst & Young a v roce 1993 byl spoluzakladatelem auditorské společnosti CAAC, s.r.o., která se později sloučila se společností BDO CA, s.r.o., členem mezinárodní sítě auditorských a poradenských společností BDO.

Je zodpovědný za audity obchodních korporací v oblasti průmyslové výroby a obchodu, ale i  veřejných vysokých škol a dalších neziskových subjektů.