Powered by Smartsupp

JUDr. Alena Kohoutková

Autorka získala vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě UK. Nejvíce se ve svém oboru věnovala procesní úpravě správy daní. Tuto specializaci uplatňovala na Ministerstvu financí, kde v legislativě zastávala funkce vedoucí oddělení a zástupkyně ředitele odboru. Spolupůsobila zejména při tvorbě zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a navazujícího zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Po odchodu do důchodu uplatnila svoji advokátní kvalifikaci a zaměřila se na správní proces. Dále se věnuje své specializaci v rámci přednáškové a publikační činnosti. Je autorkou několika odborných publikací a četných příspěvků do odborných časopisů.