JUDr. Alena Kohoutková

Autorka získala vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě UK. Nejvíce se ve svém oboru věnovala procesní úpravě správy daní. Tuto specializaci uplatňovala na Ministerstvu financí, kde v legislativě zastávala funkce vedoucí oddělení a zástupkyně ředitele odboru. Spolupůsobila zejména při tvorbě zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a navazujícího zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Po odchodu do důchodu uplatnila svoji advokátní kvalifikaci a zaměřila se na správní proces. Dále se věnuje své specializaci v rámci přednáškové a publikační činnosti. Je autorkou několika odborných publikací a četných příspěvků do odborných časopisů.