Powered by Smartsupp

Mgr. Tomáš Červinka

Autor je dlouholetým klíčovým pracovníkem ve zdravotním pojištění, autor nebo spoluautor několika knih zabývajících se tématem zdravotního pojištění a toto téma i přednáší. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Více než 20 let pracoval ve VZP ČR na pozicích od odborného referenta, ředitele odboru až po pozici náměstka ředitele nebo vrchního analytika. V současné době působí ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra, kde zastává pozici hlavního metodika. V lektorské a publikační činnosti je stále aktivní: VOX, ANAG, Studio W, interní školení ve zdravotních pojišťovnách, přednášky na VŠ, odborné konference na národní i mezinárodní úrovni. Píše články do odborných publikací se zaměřením na problematiku daní a pojistného.