Powered by Smartsupp

Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Převážnou část své profesní praxe věnoval pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Od roku 1979 pracoval ve vedoucích pozicích velkých a středně velkých podniků spotřebního průmyslu a řídil personální činnosti, organizaci a právní službu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 2002 na úseku pracovněprávní legislativy, kde se dosud podílí na tvorbě nových pracovněprávních předpisů nebo jejich novel, zejména zákoníku práce a souvisejících předpisů.

Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a příspěvků do odborných časopisů. Přednáší pro mzdové účetní, personalisty a daňové poradce problematiku pracovního práva ve spojení s otázkami zaměstnanosti a inspekce práce.