Powered by Smartsupp

JUDr. Jan Breburda

JUDr. Jan Breburda absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné právo a následně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru občanské právo procesní. Je dlouholetým zaměstnancem finanční správy, kde aktuálně působí v Olomouci na pozici zástupce ředitele finančního úřadu. Souběžně se věnuje přednáškové a publikační činnosti pro finanční správu i pro veřejnost, a to v oblasti daňového práva či práva občanského. Specializuje se na daňový proces a na problematiku exekucí a je autorem úspěšné aktualizované publikace „Exekuce srážkami ze mzdy“.