Powered by Smartsupp

Ing. Ivan Tomší

Ing. Ivan Tomší vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dlouhodobě se zabývá systémy odměňování, zejména tvorbou a aplikací objektivních metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti činností prací a obtížnosti pracovních podmínek a pracovního prostředí. Stěžejní oblastí jeho působení je poskytování platu a klasifikace prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a jejich zařazování do platových tříd a tvorba katalogů prací a činností. Je autorem a spoluautorem odborných článků a publikací zaměřených na poskytování mezd zaměstnancům podnikatelské sféry a platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě.