Ing. Ivan Tomší

Ing. Ivan Tomší vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dlouhodobě se zabývá systémy odměňování, zejména tvorbou a aplikací objektivních metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti činností prací a obtížnosti pracovních podmínek a pracovního prostředí. Stěžejní oblastí jeho působení je poskytování platu a klasifikace prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a jejich zařazování do platových tříd a tvorba katalogů prací a činností. Je autorem a spoluautorem odborných článků a publikací zaměřených na poskytování mezd zaměstnancům podnikatelské sféry a platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě.

26.11.2019 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Brno Detail semináře
02.12.2019 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Praha Detail semináře
17.12.2019 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Olomouc Detail semináře
07.01.2020 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
16.01.2020 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
22.01.2020 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Zlín Detail semináře
28.01.2020 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Ostrava Detail semináře
30.01.2020 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu Připravujeme Plzeň Detail semináře