Powered by Smartsupp

JUDr. Petr Tomek

JUDr. Petr Tomek narozen 18. 9. 1953 se věnuje problematice služebního poměru již od roku 1982. Působil dlouhodobě jako učitel Policejní akademie České republiky v Praze, vykonával různé funkce, včetně řídících, na Ministerstvu vnitra v oblasti metodiky personální práce, působil a působí v poradních komisích ministra vnitra a ředitelů několika bezpečnostních sborů, a také v oblasti právního poradenství personálních pracovišť bezpečnostních sborů. Je autorem řady publikací a článků, týkajících se služebního poměru. Je členem vedení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a spolupracuje i s dalšími odborovými organizacemi při zajišťování právní pomoci příslušníkům bezpečnostních sborů.