Powered by Smartsupp

Ing. Jana Pilátová

Je auditorkou a daňovou poradkyní.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před výkonem auditorské činnosti a poskytováním daňového poradenství sama osobně několik let vedla účetnictví několika firmám. Věnuje se též publikační činnosti a řadu let patří mezi lektory, kteří se specializují na účetnictví podnikatelů a vedení daňové evidence. Auditorskou činnost vykonává ve společnosti SP Audit, s. r. o.

  • auditor, člen Komory auditorů České republiky od roku 1997, číslo oprávnění 1708
  • daňový poradce, člen Komory daňových poradců od roku 1995
  • rozsáhlá přednášková činnost (1.VOX, a.s., Svaz účetních, studio W, Delego, s. r. o., a další), publikační činnost (odborná literatura a časopisy)
  • členka Národní účetní rady
  • předsedkyně Metodické rady Svazu účetních České republiky
  • autorka (spoluautorka) odborných manuálů týkajících se oblasti účetnictví pro podnikatele a daní z příjmů
  • podílí se na zpracování výkladů k dotazům