Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.

Veronika Dvořáková je daňovou poradkyní specializující se na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a mezi národní zdanění. Je autorkou řady odborných publikací na daňová a účetní témata, spoluautorkou knihy Účetnictví a daně v cestovním ruchu (Wolters Kluwer), která vyšla již ve dvou vydáních, a spoluautorkou publikace Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob (Linde, Wolters Kluwer), která vyšla již ve čtyřech vydáních. Při své profesi daňového poradce se věnuje také přednáškové činnosti.