Powered by Smartsupp

Ing. Petr Ryneš

Auditor a statutární ředitel EURO-Trend Audit, a.s.

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví, pracoval až do poloviny roku 1998 v odboru metodiky účetnictví na Ministerstvu financí, kde se podílel na přípravě a zavedení účetní a daňové reformy v České republice. Krátce působil v metodickém oddělení Komory auditorů ČR a od roku 1999 je předsedou představenstva/statutárním ředitelem společnosti EURO-Trend Audit, a.s., jejímž předmětem činnosti je statutární audit a účetní poradenství v nejširším slova smyslu. Je členem Výboru pro finanční výkaznictví Komory auditorů ČR, účastní se za Komoru auditorů ČR jednání Koordinačního výboru ministra financí pro daně a úzce spolupracuje jako zástupce KAČR s Národní účetní radou. Věnuje se i přednáškové a publikační činnosti.