Powered by Smartsupp

Ing. Roman Sedlák

Stal se v roce 1993 jedním z prvních daňových poradců v České republice a v roce 1994 následně i auditorem. Od počátku roku 2000 působil jako metodik účetnictví a auditu v Úřadu Komory auditorů České republiky a aktivně se tak podílel na procesu vývoje české účetní a daňové legislativy. Podílel se na překladech směrnic EU a prvním překladu Mezinárodních účetních standardů (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards – IAS/IFRS) do českého jazyka. Byl jmenován členem Komise Ministerstva finance České republiky pro otázky regulace a rozvoje auditu a účetnictví v České republice. Působil jako lektor pro Institut vzdělávání Svazu účetních a následně i pro rakouský Institute for International Research, kde se zabývá problematikou výkladu českých účetních předpisů a IAS/IFRS. V rámci svého působení na Komoře auditorů ČR dlouhodobě zastupoval českou auditorskou profesi v rámci pravidelných měsíčních jednání Evropské federace účetních a auditorů (FEE) v Bruselu. Více než 15 let je rovněž členem Výboru pro účetní výkaznictví a dále Výboru pro IFRS, což jsou poradní orgány Komory auditorů České republiky, v rámci jejichž jednání se nejvýznamnější představitelé auditorské profese pravidelně setkávají se zástupci Ministerstva financí ČR, ČNB a ostatních regulátorů za účelem řešení otázek týkajících se účetnictví, výkaznictví, aplikace IFRS a regulace EU.