Powered by Smartsupp

Mgr. Veronika Vaněčková, LL.M.

Mgr. Veronika Vaněčková, LL.M., (nar. 1985) studovala na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde v průběhu svého studia využila možnosti studovat na University of Glamorgan ve Walesu. Roku 2010 studium úspěšně zakončila nejen absolutoriem na domácí univerzitě v České republice, ale i ve Walesu, kde získala titul LL.B. Během studia absolvovala zahraniční stáž v advokátní kanceláři Robin Burman & Co v Manchesteru, kde měla možnost získat praktickou zkušenost s korporátním právem Velké Británie. Po ročním působení v právní praxi v pražské advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde se zabývala zejména agendou korporátního a insolvenčního práva, se rozhodla pro další pokračování ve studiu na University of Glamorgan v magisterském oboru, který svou závěrečnou prací kombinující prvky korporátního, insolvenčního a pracovního práva na sklonku roku 2012 úspěšně zakončila získáním titulu LL.M. Zaměřuje se zejména na korporátní a insolvenční právo s důrazem na akciovou společnost.