Powered by Smartsupp

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

je odborníkem v hygieně, epidemiologii, pracovním lékařství a veřejném zdravotnictví, od roku 2009 přednostou Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předsedou Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Působil 21 let v hygienické službě, byl krajským hygienikem a ředitelem Krajské hygienické stanice v Plzni, dále pracoval ve Státním zdravotním ústavu a v Železničním zdravotnictví Českých drah, a.s., je delegátem v mezinárodních organizacích (Sekce pracovního lékařství UEMS, Unie železničních lékařských služeb UIMC). Je držitelem pamětní medaile prof. Teisingera za rozvoj pracovního lékařství, členem redakční rady časopisu Central European Journal of Public Health. Oboru pracovní lékařství se věnuje aktivně od roku 1982. Habilitoval v roce 2006, jmenován vysokoškolským profesorem v roce 2016. Publikoval více než 130 odborných prací.