Powered by Smartsupp

Mgr. Adam Sigmund

Advokát a insolvenční správce. Dlouhodobě se zaměřuje na obchodní právo, soudní spory a zejména insolvenční (úpadkové) právo, včetně jeho mezinárodních přesahů. Získal zkušenosti z mnoha úpadkových řízení a souvisejících soudních sporů. Od roku 2009 je partnerem v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, kde vede tým pro zahraniční klienty kanceláře. Hovoří anglicky a francouzsky. Jako jeden z mála expertů v České republice disponuje zvláštním povolením Ministerstva spravedlnosti České republiky, opravňujícím k výkonu funkce insolvenčního správce velkých podniků, bank a finančních institucí. Je ohlášeným společníkem a statutárním zástupcem právnické osoby, která aktivně působí jako insolvenční správce. Podílí se na soudních reorganizacích řady podniků podle nové právní úpravy. Je členem České advokátní komory a Asociace insolvenčních správců, kde je členem jejího výkonného orgánu. Působí v odborné sekci České advokátní komory pro insolvenční právo a je lektorem kursu Insolvenční řízení pořádaného Českou advokátní komorou v rámci vzdělávání advokátních koncipientů. Je zkušebním komisařem pro zkoušky insolvenčních správců.