Powered by Smartsupp

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

JUDr. Dominik Brůha se narodil v r. 1976 v Klatovech, kde absolvoval gymnázium a poté pokračoval ve studiu na právnické fakultě v Plzni, kde promoval v r. 2000 (JUDr. 2002, Ph.D. 2009). Autor působí od r. 2002 v advokacii, od r. 2006 je samostatným advokátem v Praze se specializací na oblast pracovního práva a práva ve zdravotnictví. Vedle advokacie je publikačně i lektorsky činný (přednáší pro přední vzdělávací instituce Právnická fakulta UK Praha, Česká advokátní komora, Jednota českých právníků, 1. VOX, a.s., Studio W, AKV Praha aj.). Je autorem nebo spoluautorem knižních titulů s pracovněprávní tematikou, např. Abeceda personalisty (ANAG, 2016), učebnice Pracovní právo (nakl. Aleš Čeněk, 2015), Zdravotnická povolání (Wolters Kluwer, 2011), a desítek článků v odborných právnických časopisech (Mzdová účetní, Praktická personalistika, Práce a mzda aj.). Erudici v oblasti pracovního práva projevuje Dominik Brůha spoluprací s Českým rozhlasem a Českou televizí (pořad Černé ovce), kde příležitostně vystupuje v pořadech s právní tematikou a zodpovídá dotazy v právní poradně. Jako odborník na pracovní právo působí rovněž jako zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovních sporů, dále je členem rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví. Dominik Brůha je činný v řadě profesních sdružení, např. v Kolegiu expertů AKV Praha, ve výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků, je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Evropské asociace právníků se specializací na pracovní právo (EELA) a dalších.