PhDr. Lenka Krutáková

Mgr. PhDr. Lenka Krutáková je advokátkou se specializací na poradenství veřejným zadavatelům, dodavatelům a bankám v souvislosti s veřejnými investicemi (zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon a PPP projekty). Před příchodem do advokátní kanceláře Wolf Theiss pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva, kde se podílela na přípravě českého zákona o veřejných zakázkách. Reprezentovala Českou republiku ve Výboru pro vládní zakázky při Světové obchodní organizaci a byla členkou Výboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU pro oblast veřejných zakázek a koncesí. Lenka se v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o veřejných zakázkách a s koncesním zákonem věnuje publikační a přednáškové činnosti, mimo jiné je spoluautorkou komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (nakladatelství ANAG, 1. a 2. vydání). Lenka působila také jako externí lektorka Ministerstva pro místní rozvoj a členka redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty.