Powered by Smartsupp

PhDr. Lenka Krutáková

PhDr. Mgr. Lenka Krutáková je advokátkou v mezinárodní advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang se specializací na poradenství veřejným zadavatelům, dodavatelům a bankám v souvislosti s veřejnými investicemi (zákon o zadávání veřejných zakázek, PPP projekty, koncesní a koncesionářské smlouvy) a právem hospodářské soutěže. Před příchodem do advokacie pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva, kde se podílela na přípravě českého zákona o zadávání veřejných zakázek. Reprezentovala Českou republiku ve Výboru pro vládní zakázky při Světové obchodní organizaci a byla členkou Výboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie pro oblast veřejných zakázek a koncesí. V souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek se věnuje publikační a přednáškové činnosti, mimo jiné přednáší právo zadávání veřejných zakázek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je spoluautorkou komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek (ANAG). Působila také jako externí lektorka Ministerstva pro místní rozvoj ČR a členka redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty.