Powered by Smartsupp

Hana Kovalíková

Autorka publikace pracuje jako jednatelka a společnice účetní a poradenské firmy LIKO GROUP, s. r. o.

Je členkou Komory daňových poradců a členkou odborné sekce DPFO, tuto sekci téměř deset let vedla.

Před rokem 1989 pracovala v bankovnictví a mnoho let v zahraničním obchodě, kde se zabývala jak přímým zahraničním obchodem, tak i mezinárodní přepravou a celní problematikou. Má také dobré zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje, pracovala ve dvou výzkumných ústavech, v jednom se zabývala samotným výzkumem a ve druhém pracovala na pozici vedoucí informační soustavy. Dosavadní znalosti, které získala mimo jiné zejména studiem zákonů a také absolvováním tří semestrů speciálního právního vzdělávání pro daňové poradce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a dále širokou praxí hlavně v oblasti účetnictví a daní, uplatňuje především v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Rovněž se zabývá kontrolou účetnictví, zpracováním metodiky účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky, zpracováním daňových přiznání, poskytuje daňové a účetní dohledy, rozbory ekonomické a finanční činnosti, a také poradenství formou hot-line (e-mailem). Byla 10 let majitelkou účetní firmy s cca 7 zaměstnanci, činnost pak převedla na účetní a daňové dohledy a poradenství. Důležitá je rovněž její více jak 25-letá lektorská činnost, zejména pro firmy VOX a ANAG. Veškerou lektorskou činnost vede s ohledem na praxi, pro posluchače jsou velkým přínosem, do svých přednášek zahrnuje mnoho příkladů z vlastní dlouholeté činnosti v oblasti účetnictví a daní, neodděluje účetnictví od daní, vždy posluchačům ukazuje provázanost.. Zabývá se také poradenskou činností pro softwarové firmy při vývoji účetního softwaru. Významná je její mnohaletá publikační činnost, psala také odborné články do účetních časopisů, nyní se věnuje psaní odborných publikací. Napsala publikaci Účetní versus šéf, Praktický průvodce Českými účetními standardy pro podnikatele, Zákon o účetnictví – jednoduchý průvodce pro každodenní praxi, mnoho let píše Vnitřní směrnice pro podnikatele.