Ing. Rudolf Kotrba

Absolvent VŠE Praha, od roku 1991 pracuje na Ministerstvu financí, oddělení legislativy a metodiky ÚSC odboru Financování územních rozpočtů. Vydává neperiodickou tiskovinu Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Je dlouholetý lektor Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Je členem redakční rady a publikuje v časopise Obec a finance.