Ing. Jiří Paroubek

V roce 1974 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od té doby pracuje nepřetržitě na Ministerstvu financí. Dlouhá léta má v kompetenci legislativní a metodické otázky týkající se státního rozpočtu, zejména rozpočtová pravidla a především rozpočtovou skladbu. Je spoluautorem vyhlášky o rozpočtové skladbě a autorem jejích novel. V této oblasti spolupracuje s Ing. Kotrbou, který je metodikem pro územní samosprávné celky a kromě rozpočtovou skladbou se zabývá rozpočtovými pravidly územních rozpočtů.