Powered by Smartsupp

Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. – působí na katedře soukromého práva a civilního procesu Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě Právnické fakulty Univerzity Palackého, kterou absolvovala v roce 2001, studovala rovněž na Juridiska fakulteten Stockholms Universitet ve Švédsku, kde v roce 2004 roce dokončila studium (Magister legum, LL.M.), v témže roce složila i rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde absolvovala rovněž postgraduální doktorské studium v oboru Občanské právo. Od roku 2007 byla členkou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, bádá v rámci vědecké a mezinárodní vědecké projektové činnosti, přednáší na mezinárodních konferencích a jako jeden ze spoluautorů se rovněž podílí na tvorbě prestižních komentářů k občanskému zákoníku. Oblastí její specializace je zejména občanské smluvní a spotřebitelské právo. V současné době působí rovněž jako proděkanka pro vědu a výzkum na Právnické fakultě Univerzity Palackého.