Michael Fossel

Dr. Michael Fossel získal své tituly Ph.D. a M.D. na Stanfordu, kde učil neurobiologii a výzkumné metody. Jako držitel grantu National Science Foundation působil téměř tři desítky let jako profesor medicíny, jako výkonný ředitel American Aging Association a stal se také zakládajícím vydavatelem časopisu Rejuvenation Research. V roce 1996 napsal svou první knihu o telomerické teorii stárnutí nazvanou Reversing Human Aging, v níž popisuje vyhlídky na prodloužení telomer, zvrácení procesu stárnutí a léčbu onemocnění souvisejících se stárnutím. Autor více než šedesáti vědeckých statí vydal také dosud jedinou lékařskou učebnici z oboru telomer a klinické léčby nazvanou Cells, Aging and Human Disease. Je velice oceňován za svůj pozoruhodný univerzitní přednáškový kurs s názvem The Biology of Aging. Jako největší světový odborník na klinické využití telomerázy k léčbě onemocnění souvisejících se stárnutím přednášel v National Institutes of Health (NIH) a Smithsonian Institution a stále ještě přednáší také na univerzitách, ve vědeckých ústavech a na konferencích po celém světě. Vystupoval v pořadech Good Morning, America, ABC 20/20, NBC Extra na stanicích Fox Network, CNN, BBC, Discovery Channel a NPR. V současné době provádí pokusy s telomerázou na lidech, čímž chce dosáhnout vyléčení Alzheimerovy choroby. Více se o autorovi dozvíte na jeho webové stránce www.michaelfossel.com.