Neil Giarranta

NEIL GIARRATANA prožil 32 let jako výkonný ředitel v různých průmyslových odvětvích, například kosmetickém, hračkářském, kožedělném a výroby zboží dlouhodobé spotřeby. Jako vedoucí pracovník vedl společnosti v Evropě (hovoří plynně německy a francouzsky) a ve Spojených státech. Na Stanfordově univerzitě získal bakalářský titul v oboru mezinárodních vztahů a na ekonomické fakultě Harvardovy univerzity titul MBA.