France Guillain

France Guillain získala vysokoškolský diplom z oblasti přírodních věd a literatury a je rovněž držitelkou státního diplomu v oboru dietetika. Je autorkou několika bestselerů a výbornou reportérkou. Už více než 20 let studuje a propaguje techniku derivačních koupelí (Derivační koupel, Eugenika, 2002, Uzdravující síla vody, Eugenika, 2005).