Dr. Silvia Hartmann

Silvia Hartmann se narodila v Německu v roce 1959 a v roce 1978 emigrovala do Velké Británie. Zaujalo ji chování zvířat a 15 let vyučovala a provozovala poradenství právě v této oblasti. Během psaní studie na téma Attention Seeking Behaviour Disorders Social Mammals (Poruchy chování u sociálních savců při hledání pozornosti) si Silvia uvědomila existenci energetických změn, které jsou pro zdraví a pohodu savců nezbytné. Její významná práce na toto téma nazvaná The Harmony Program (Program harmonie) byla zveřejněna v roce 1993.

Struktura energetických vztahů a vliv výměny energie na celkové zdraví a pohodu sociálních savců se jasně týkaly také lidí. Od roku 1993 zaměřila Silvia Hartmann svou pozornost na to, aby se dozvěděla více o tom, jak energie funguje u lidí, a – co je důležité – v jakém vztahu jsou jazyk, energie a metafory s lidským podvědomím. To vedlo k „Projektové rezervaci“, tedy pracovní metodě vytvořené za účelem zlepšení toku energie mezi vědomou a energetickou myslí (které se dříve říkalo nevědomá nebo podvědomá mysl), a k původním článkům o energetických vztazích. V roce 1998 Silvia Hartmann absolvovala semináře o EFT u Garyho Craiga a čtyři roky strávila intenzivním studiem příčin a následků použití této intervence založené na energii. V roce 2002 své závěry publikovala a navrhla novou metodu práce s energií, a sice EmoTrance (Emotional Transformation, tj. emoční transformace – pozn. překl.). EmoTrance obsahuje základní teorii moderní práce s energií a je sama o sobě výzkumným nástrojem i základní metodou práce s energetickými jevy při řešení stávajících bloků v energetickém těle.

Následujících deset let byla EmoTrance testována v praxi a pomohla objasnit mnoho významných strukturních principů moderní práce s energií. Patří sem objevy Volání Sirén (2002), tedy vysoce pozitivní události, která vyvolává závislosti, Konečných stavů naplněných energií, které jsou základem moderní práce s energií a škály SUE, a nakonec Psychologie událostí (2009), která vysvětluje příčinu a následek událostí energetického těla a utváření přesvědčení u lidských bytostí.

V roce 2011 byl Silvii Hartmann zadán úkol vytvořit nový kurz EFT pro Asociaci meridiánových a energetických terapií, The AMT. Po konzultaci se školiteli AMT bylo rozhodnuto zapracovat do EFT nové generace mnohé novinky a mnohá zlepšení z EmoTrance a Psychologie událostí a s energií v mysli přetvořit postup EFT.

Silvia Hartmann je členem United Kingdom Society of Authors (Společnosti autorů Spojeného království – pozn. překl.) a ředitelkou kurzů pro The Association for Meridian & Energies Therapies (Asociace meridiánových a energetických terapií. – pozn. překl.).

Více informací o její práci naleznete na její internetové stránce https://silviahartmann.com/.