Patrick Holford

Patrick Holford, BSc, DiplON, FBANT, NTCRP, patří mezi přední odborníky, kteří vystupují v pořadech o výživě a poukazují na souvislost stravy a duševního zdraví. Patří k jedněm z prvních propagátorů významu zinku, antioxidantů, esenciálních mastných kyselin, nízkoglykemické diety a vitamínu D a jejich důležitosti pro duševní zdraví a prevenci Alzheimerovy choroby. Vede nadaci Food for the Brain a současně kliniku Brain Bio Centre. Jedná se o léčebné centrum, v němž se snaží pomáhat duševně nemocným lidem. Rovněž je čestným členem British Association of Nutritional Therapy (Britské asociace pro nutriční terapii) a Nutrition Therapy Council (Rady pro nutriční terapii).