John Jackson

John Jackson vedl celou řadu mezinárodních kampaní zaměřených na lidská práva, ekonomickou spravedlnost, protipěchotní miny, HIV/AIDS nebo změnu klimatu. Měl na starost kampaně v charitě Křesťanská pomoc, kde se věnoval problematice mezinárodní rozvojové pomoci, byl zakládajícím členem organizace Burma Campaign UK a několikrát se osobně setkal s Aun San Suj Ťij, s níž hovořil o politickém vývoji v Barmě. Prováděl výzkum v celé řadě oblastí konfliktů v Asii, což zahrnovalo i práci s uprchlíky a přeživšími vojenských konfliktů. V současné době působí jako viceprezident pro společenskou odpovědnost pro MTV Networks International a připravuje kampaně pro její kanály na celém světě.