Rory Jones

Rory Jones, M.S., je vědecká publicistka v oboru medicíny a pomocná profesorka narativní medicíny na Barnard College Kolumbijské univerzity. Napsala množství textů věnovaných zdraví a lékařství, mezi nimiž nechybí ani výchovné programy pro děti a dospělé. Zaměřuje se na „překlad“ vědeckých informací pro běžného čtenáře. Jelikož jí samotné byla v roce 1998 diagnistikována celiakie, píše na základě svých rešerší o této nemoci i bezlepkové dietě pro řadu lékařských i běžných publikací.