Eileen Day McKusick

Eileen Day McKusick provádí výzkum účinků slyšitelného zvuku na lidské tělo a jeho biopole od roku 1996. Dosáhla magisterského titulu v integrativním vzdělávání a v současnosti pracuje na doktorském studijním programu v integrativní léčbě. Vy­učuje soukromě a na Johnson State College a svou praxi terapie zvukem provozuje ve Stowe ve Vermontu.