Lynne McTaggart

Lynne McTaggart je uznávanou novinářkou a autorkou bestselleru Co vám lékaři neřeknou (Alpress, 1998). Ona a její manžel Bryan Hubbard jsou výkonnými řediteli nakladatelství What Doctors Don’t Tell You, které vydává informační zpravodaje a knihy o konvenční a alternativní medicíně.

Jako redaktorka a spoluzakladatelka What Doctors Don’t Tell YouProof! What Works in Alternative Medicine, nejúspěšnějších zdravotnických informačních zpravodajů ve Velké Británii, se stala respektovanou veřejnou zastánkyní metod konvenční a alternativní medicíny.

Lynne McTaggart je autorkou dalších dvou knih, The Baby Brokers: The Marketing of White Babies in America (česky dosud nevyšlo) a Kathleen Kennedy: Her Life and Times (česky dosud nevyšlo).

Spolu s manželem a dvěma dcerami žije a pracuje v Londýně.