Hugh O'Donovan

Hugh O’Donovan, Reg Psychol., P.s.S.I., MISCP., MBPsS., je registrovaný psycholog, kouč výkonnosti a bývalý vojenský důstojník. Vášnivě a se zaujetím se zajímá o aplikace metod založených na důkazech, které přináší pozitivní psychologie, psychologie koučování a kontemplativní neurovědy. Snaží se prohloubit prožívání života, zlepšit pracovní výkonnost a pocity pohody u jednotlivců, skupin a organizací. Je spoluzakladatelem prvního magisterského programu psychologie koučování založeného na Irské univerzitě (UCC) a programovým spoluředitelem na vyšším vzdělávání v koučingu/psychologii koučování taktéž na UCC a také čestným viceprezidentem International Society for Coaching Psychology.

Žije v Corku s manželkou Michele a dcerami Aoife a Jean. Ve volném čase rád vaří, má v oblibě vysokohorskou turistiku, vzdálená místa, dobrou společnost a zkoumání archeologických artefaktů, to všechno pokud možno současně.