Francine Shapiro

Francine Shapiro, autorka terapie EMDR (Metoda rychlých očních pohybů, desenzitizace a přepracování), vysvětluje složitost našeho mozku tak, aby ji pochopil i laik, a uvádí jednoduchá cvičení, která čtenář může provádět doma, aby tak pochopil své automatické reakce a dosáhl ve svém životě skutečné změny.

Je bývalou přední vědeckou pracovnicí Mental Research Institute v kalifornském městě Palo Alto a zakladatelka projektu EMDR – Humanitarian Assistance Programs. Coby autorka terapie EMDR, kterou dál rozvíjí, obdržela od města Vídně Mezinárodní cenu Sigmunda Freuda za zásluhy v oblasti psychoterapie, a Cenu sekce psychologie traumatu Americké psychologické společnosti za vynikající příspěvky praxi, pokud se psychologie traumatu týká. Po celém světě přednáší na konferencích zabývajících se psychologickými tématy i na nejrůznějších univerzitách.