Stephen Soule

Stephen Soule a Amanda Blake Soule žijí spolu se svými čtyřmi dětmi v západním Maine. Na své farmě se snaží žít prostě, v souladu s přírodou a ve vzájemné blízkosti.