Powered by Smartsupp

Christina Tracy Stein

CHRISTINA STEIN je celý život hnána touhou pomáhat ostatním lidem zažít opravdovost a dokonalé spojení se svými blízkými a také snahou zlepšit jejich postavení v osobním i profesním životě. K tomuto cíli vykročila získáním magisterského titulu v oboru klinické psychologie na Antioch University a získáním licence pro výkon praxe manželského a rodinného terapeuta. Soukromou praxi provozuje od roku 2005 a ordinaci má ve městě Santa Monica v Kalifornii. Věří, že pokud je lidem nabídnuta pomoc v oblasti chápání a docenění jejich vlastních pocitů, mohou se naučit vést opravdový život, vytvořit si silnější hranice a více si věřit při dosahování svých cílů a přání.

Christina velmi zdůrazňuje význam a důležitost našeho pocitu emocionálního i fyzického spojení s partnery i se sebou samými. Má tři malé děti a s manželem jsou svou už sedmnáct let. Díky osobním zkušenostem a profesnímu působení si osvojila obrovskou míru soucitu s těmi, kteří hledají vztahy plné lásky a pocitu spojení. Posledních sedm let se věnuje výzkumu, vývoji a možnostem zpřístupnění svého praktického semináře zaměřeného na posílení sebevědomí jednotlivců v oblastech sexuality, entuziasmu, důvěrností ve vztazích a na vymýcení jednotvárnosti z monogamie. Současně pracuje s jednotlivci i páry jako sexuální kouč a pomáhá jim uvědomit si a docenit potenciál jejich sexuality. Je odbornicí a vzdělavatelkou v oblasti sexu, absolventkou Sex Coach University a licencovanou klinickou sexuoložkou. V současné době se věnuje doktorskému studiu v oboru lidské sexuality na Institute for Advanced Study of Human Sexuality.

Jelikož Christina vyrůstala v rodině motivačního řečníka, cítila se od přírody povinna osobně i profesně pomáhat ostatním. Intenzivně se školila u svého otce Briana Tracyho a získala obsáhlé znalosti v oblasti osobního a profesního rozvoje. Společně s Brianem napsali předchozí knihu, která vyšla ve více než dvanácti zemích světa. Christina působí také jako osobní životní kouč a skupinám posluchačů přednáší o tom, jak si stanovit hodnoty a cíle, o pozitivních vizích budoucnosti a hledání smyslu života. Učí je metodám nezbytným k lepší organizaci času a k dosažení smysluplného života v rovnováze a harmonii.

Více o Christině Stein se dozvíte na jejích webových stránkách ChristinaStein.com.