Angelika C. Wagner

Dr. Angelika C. Wagner, profesorka pedagogické psychologie, je vedoucí výzkumné skupiny Introvize na univerzitě v Hamburku.