Powered by Smartsupp

Ing. Ivan Macháček

Ing. Ivan Macháček vystudoval obor ekonomika energetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze. Celý aktivní život se věnoval ekonomickým otázkám podnikového hospodářství v rámci různých řídících funkcí ve firmách podnikatelského zaměření. Rovněž působil jako odborný asistent University Palackého v Olomouci. Od roku 1993 je daňovým poradcem se zaměřením na daň z příjmů a rovněž dlouhodobě zpracovává pro Komoru daňových poradců ČR databázi anotací článků z daňových a účetních periodik vycházejících v České republice a databázi anotací rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v daňové oblasti. Je autorem značného množství odborných článků zaměřených k daňové problematice, především k dani z příjmů fyzických osob, zveřejňovaných v různých odborných vydavatelstvích. Je rovněž autorem řady publikací zaměřených na daňovou problematiku.