Powered by Smartsupp

Mgr. Tomáš Urban

Mgr. Tomáš Urban je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2004 působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v legislativní oblasti. Od roku 2017 je vedoucím oddělení sociální legislativy na tomto ministerstvu. Podílel se na přípravě zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších právních předpisů. Je členem Koordinační komise pro přípravu směrnic ministerstev a jiných ústředních správních úřadů týkajících se orgánů krajů a orgánů obcí na úseku výkonu státní správy. Příležitostně přispívá do časopisu Mzdová účetní.