Powered by Smartsupp

JUDr. Naděžda Břeská

JUDr. Naděžda Břeská je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celoživotně se věnuje sociální problematice. Zkušenosti z výkonu sociální práce získala během čtyř let práce na úseku péče o rodinu a děti v sociálním odboru Krajského národního výboru. Poté od roku 1987 pracovala v legislativním odboru Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, z něhož po rozpadu Československa přešla do legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky do oddělení sociální legislativy. V legislativním odboru se věnovala postupně celé šíři sociální problematiky nejdříve jako řadová referentka, od roku 1998 v pozici vedoucí oddělení sociální legislativy a od roku 2003 je ředitelkou legislativního odboru, s pověřením zastupovat náměstka pro legislativu. Podílela se a dodnes se podílí na zpracování řady právních předpisů z oblasti sociální legislativy a bohatá je též její publikační činnost v oblasti sociálního zabezpečení, zejména se zaměřením na státní sociální podporu a hmotnou nouzi (sociální péči), včetně zpracování hesel z těchto oblastí v Právnickém slovníku.