Powered by Smartsupp

Alice Peck

Alice Peck, kterou baví nacházet duchovní a vědecké poznatky o přírodě, léčení a všedních věcech, věnuje svému zájmu důkladnou pozornost a obohacuje jej o výzkum umožňující hluboký vhled. Je autorkou knih Be More Tree, Mindful BeadsThe Secret Language of Herbs vydaných
v nakladatelství CICO Books, četných knižních recenzí a článků. Přidejte se k ni na Instagramu @BeMoreTree. Alice žije v New Yorku v Brooklynu.