Powered by Smartsupp

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., působí jako akademický pracovník na Katedře veřejnoprávních disciplín Policejní akademie ČR v Praze. Ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního práva, správního práva trestního, policejního práva a služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Je spoluautorem praktického komentáře ke správnímu řádu (Wolters Kluwer, 2020) a komentáře k zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (Anag, 2019) či publikací Správní právo hmotné. Obecná část. (Leges, 2019), Kázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborů (PACR v Praze, 2018) a Správní právo trestní (Leges, 2017). Daným oblastem se věnuje též v rámci článků v odborných časopisech a příspěvků na mezinárodních konferencích.