Rudolph E. Tanzi, Ph.D.

Rudolph E. Tanzi, Ph.D., je profesorem neurologie a zastává pozici profesora neurologie sponzorovaného nadací Joseph P. and Rose F. Kennedy Endowed Chair na Harvard University. Působí jako zástupce vedoucího neurologie a ředitel Genetics and Aging Research Unit v Massachusetts General Hospital. Doktor Tanzi jako první prováděl studie zaměřené na identifikace genů u neurologických onemocnění. Je spoluobjevitelem všech tří genů způsobujících časný vznik dědičné Alzheimerovy choroby (AD, Alzheimer‘s disease) včetně prvního genu AD a v současnosti je vůdčí silou projektu Alzheimer’s Genome Project. Vyvíjí také nové léky pro léčbu a prevenci AD založené na jeho genetických objevech. Doktor Tanzi byl jmenován časopisem Time jedním ze „100 nejvlivnějších lidí“ roku 2015 a náleží mezi „100 nejvlivnějších absolventů Harvardu“. Za průkopnické studie Alzheimerovy choroby obdržel prestižní cenu Smithsonian American Ingenuity Award. Je spoluautorem bestselleru deníku New York Times Super Brain (česky vyšlo jako Supermozek, 2013), který napsal spolu s doktorem Deepakem Choprou, hraje profesionálně na klávesy s Joe Perrym a skupinou Aerosmith a je moderátorem pořadu Super Brain ve veřejnoprávní televizi.