Powered by Smartsupp

Dr. Katharina Lederle

Doktorka Katharina Lederle je specialistka v oboru lidského spánku a fungování biologických hodin, která se věnuje především lidem trpícím problémy se spaním. Je zakladatelkou Somnie, organizace pro výzkum spánku a terapii spánkových poruch, v níž se velký důraz klade na osobní přístup ke klientům a jejich potřebám. Katharina studovala na Ruprechto-Karlově univerzitě v Německu, kde získala titul MSc v oblasti přírodních věd. Na univerzitě v Surrey ve Spojeném království pak dosáhla akademické hodnosti Ph.D. v oboru Cirkadiánní fyziologie a chování člověka (biologické hodiny lidského těla), její dizertační práce se týkala souvislostí mezi světlem a lidskými spánkovými vzorci, a to zejména u starších lidí. Katharina rovněž absolvovala výcvik v oblasti terapie prostřednictvím všímavosti, přijetí a odevzdání (Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy) a terapie zaměřené na soucit (Compassion Focused Therapy), jejichž postupy využívá při práci s klienty trpícími insomnií. Spolupracovala s řadou organizací zaměřených na oblast spánku, například s Clockwork Research, kde ve věci spánku a únavy radila národním i mezinárodním leteckým společnostem, záchranným leteckým službám nebo petrochemickým a těžebním firmám po celém světě. Konzultační služby zaměřené na kvalitu spánku poskytuje i řadě dalších organizací – poradenským firmám, vysokým školám, farmaceutickým společnostem nebo jiným poskytovatelům terapeutických služeb v oblasti poruch spánku. Katharina žije v Londýně, veškerými svými aktivitami se snaží pozvednout všeobecné povědomí o důležitosti zdravého spánku, věnuje se individuálnímu poradenství a terapii, organizuje spánkové workshopy a pořádá vzdělávací přednášky, jejichž cílem je pomoci lidem dobře spát a cítit se skvěle. Katharinu je možné kontaktovat na e-mailu katharina@somnia.org.uk.