Powered by Smartsupp

Stephan Konrad Niederwieser

Stephan Konrad Niederwieser působí od roku 1989 jako naturopat. Jeho psychoterapeutický přístup vychází z metody Hakomi, somatické psychoterapie, jež zase vychází z vnitřní bdělosti. Těžištěm svého zájmu, a sice psychotraumaty, se zabývá od přelomu tisíciletí. Niederwieser vydal řadu rádců o alternativní medicíně, například o čaji lapacho, černuše seté, ženšenu či skočci, a o metodách sebepoznání, mezi nimi i titul Das Trauma von der Seele schreiben. Eine neue Methode zur Selbstheilung (Vypsat si trauma z duše. Nová metoda k sebeuzdravení), Kösel 2018.
Rodilý Bavor je ženatý a žije v Berlíně. Ve své praxi nabízí traumaterapii. Jeho práce je ovlivněna modelem neuroafektivní vztahové vazby k léčbě traumat (NARM), metodou somatického prožívání (Somatic Experiencing, SE), traumaterapií zaměřenou na identitu (IoPT), somatickou psychoterapií Hakomi, senzomotorickou psychoterapií a interpersonální neurobiologií.