Powered by Smartsupp

Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M.

Absolvovala Pedagogickou fakultu TU Strojní a textilní v Liberci (magisterský titul). Na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s., absolvovala program veřejné právo, kde získala titul LL.M. Působila v řadě manažerských pozic v ústředních orgánech státní správy, kde získala vhled do personálních procesů a personálního řízení ve státní správě. Krátce působila jako konzulka na Generálním konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu. Od roku 2013 působila s krátkými přestávkami na pozici personální ředitelky Ministerstva zahraničních věcí, kde připravila několik kariérních řádů pro zaměstnance a nastavila základy čitelného kariérního růstu pro zaměstnance ministerstva. Od roku 2019 je členkou poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě a zákonu o zahraniční službě. Od roku 2020 vyučuje na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze předměty „Leadership a vzdělávání zaměstnanců“, „Řízení lidských zdrojů“ a „Zaměstnanecké výběrové řízení“. Vede a píše oponentské posudky k bakalářským a diplomovým pracím zabývající se oblastí řízení lidských zdrojů. Od roku 2020 je členkou výběrové komise pro stáže v Evropské komisi – program profesních stáží pro národní experty (NEPT). V roce 2022 získává v soukromém sektoru, na pozici HR Manager, zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti, kterou lze zařadit do startupové. Od roku 2022, u společnosti Aliaves&Co., která se ve vzdělávacích kurzech zaměřuje na veřejnou správu, vede kurz „Zákon o státní službě z pohledu personalistiky“. Je spoluautorkou zákona o zahraniční službě. Participovala na publikacích: Komentář k zákonu o zahraniční službě (Wolters Kluwer, 2020); Řízení lidských zdrojů v organizaci (MÚVS, ČVUT, 2022). Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru je její první samostatnou právní monografií (Wolters Kluwer, 2022).