Powered by Smartsupp

JUDr. Věra Novotná

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Střední školu sociálně-právní v Praze, 48 let se pohybuje v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Věnuje se rozsáhlé lektorské a publikační činnosti a získala Ocenění za dlouhodobou odbornou a lektorskou spolupráci při vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, jež jí bylo uděleno IMS Praha v roce 1999. Svoji praxi zahájila na okresní a krajské úrovni, 30 let pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí a také na Ministerstvu zdravotnictví ČR,od roku 2008 je externí učitelkou na Metropolitní univerzitě Praha. V současnosti pracuje v dětském domově, kde je také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc . Je dlouholetou předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členkou Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.