Powered by Smartsupp

Bc. Zdeněk Šenk

nar. 5. 1. 1958

je špičkovým expertem, poradcem, lektorem, certifikačním auditorem a autorem řady odborných publikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).

 • Je jedním ze zakladatelů nového směru v oblasti BOZP – „Systémový přístup k BOZP“ podle normy ČSN OHSAS 18001:2008.
 • Je aktivním konzultantem a poradcem BOZP, především v oblasti implementace systému managementu BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.
 • Je zakladatelem nejprestižnějšího manažerského kurzu BOZP pro významnou vzdělávací organizaci a autorem více jak 200 stránkových skript pro tento kurz.
 • Byl odborným garantem a lektorem třítýdenních manažerských kurzů BOZP.
 • Je aktivním lektorem v dalších kurzech se zaměřením na oblast BOZP se stovkami spokojených absolventů.
 • Je absolventem manažerských kurzů - jakosti, životního prostředí a BOZP a dále absolventem kurzů externí auditor - jakosti, životního prostředí a BOZP.
 • Je prvním přednášejícím učitelem v novém studijním oboru – „Řízení bezpečnosti práce“ na Vyšší odborné škole v Chotěboři.
 • Je aktivním certifikačním auditorem BOZP pro několik certifikačních organizací, s výkonem činnosti v prestižních firmách, především automobilového průmyslu.
 • Řadu let je držitelem osvědčení Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik a Technik požární ochrany.
 • Je novátorem a průkopníkem nových přístupů v oboru BOZP. Např. „Vzdělávací metoda HELLA“, kdy je duchovním otcem a spoluautorem nové vzdělávací metody podporující vyšší úroveň bezpečnostní kultury ve firmě. Je autorem vzorového dokumentu „Popis pracovní náplně“ se specifickými údaji BOZP.
 • Je spoluautorem knihy Abeceda personalisty, část BOZP, vydal ANAG Olomouc a autorem řady odborných článků, včetně publikování v časopise Praktická personalistika, ve kterých novátorským způsobem přistupuje k řízení BOZP.
 • Je autorem publikace BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, publikace 1309 testových otázek BOZP, publikace Judikáty o pracovních úrazech a publikace BOZP ve státní správě a samosprávě, vše vydáno v nakladatelství Anag Olomouc.
 • Je autorem vysokoškolských skript pro výukový předmět – „BOZP v údržbě“, pro nový obor – Inženýrství údržby, katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Několik roků byl předsedou zkušební komise pro zkoušku „Odborné způsobilosti pro plnění úkolů v prevenci rizik“ na základě akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Je důsledný v osvojování nových poznatků v oblasti BOZP a pomáhá prosazovat v rámci svých aktivit zásady správné praxe v oblasti BOZP.
 • Je absolventem MZLU Brno, personální management se specializací sociálně ekonomický management.