JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

08.09.2021 videoseminář Dovolená po změně • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, mzdové souvislosti, příklady a problémy V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Novela zákoníku práce 2020 a 2021 • některé výkladové problémy V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Srážky ze mzdy • exekuce • insolvence • závažné změny předpisů V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci V prodeji Internet Detail semináře
11.10.2021 Pracovní doba a její právní a mzdové souvislosti Připravujeme Plzeň Detail semináře
13.10.2021 Aktuální úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu Připravujeme Praha Detail semináře
14.10.2021 Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu 2021 a 2022 Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
25.10.2021 Aktuální úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu Připravujeme Plzeň Detail semináře
11.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme Praha Detail semináře
19.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
22.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
26.11.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
10.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme Praha Detail semináře
16.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme Plzeň Detail semináře
17.12.2021 Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2022 Připravujeme Liberec Detail semináře