JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

20.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme České Budějovice Detail semináře
21.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Plzeň Detail semináře
13.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 Připravujeme Brno Detail semináře
14.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 Připravujeme Olomouc Detail semináře
18.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Praha Detail semináře
19.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
20.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Liberec Detail semináře
22.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
25.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Praha Detail semináře
29.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Praha Detail semináře
15.06.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
16.06.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 Připravujeme Ostrava Detail semináře
17.06.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 Připravujeme Zlín Detail semináře
18.06.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Plzeň Detail semináře
19.06.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme České Budějovice Detail semináře