Powered by Smartsupp

JUDr. Bořivoj Šubrt

JUDr. Bořivoj Šubrt (1948–2023) byl uznávaný odborník v oblasti pracovního práva. Působil jako nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště pak kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Po mnoho let zastával funkci předsedy AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, byl členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Byl spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednášel jednak pro samotnou AKV a jednak pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.