JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

05.08.2020 videoseminář Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu V prodeji Internet Detail semináře
05.08.2020 videoseminář Závažná novela zákoníku práce 2020 V prodeji Internet Detail semináře
05.08.2020 videoseminář Pracovněprávní souvislosti nouzového stavu a těsně po něm V prodeji Internet Detail semináře
05.08.2020 videoseminář Mimořádné opatření vlády k zajištění pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu V prodeji Internet Detail semináře
18.08.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
19.08.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Ostrava Detail semináře
20.08.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Olomouc Detail semináře
26.08.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Praha Detail semináře
27.08.2020 Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz Připravujeme Praha Detail semináře
09.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Ostrava Detail semináře
10.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme České Budějovice Detail semináře
11.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
16.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
17.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Zlín Detail semináře
18.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
08.10.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Plzeň Detail semináře
09.10.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Liberec Detail semináře
12.10.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Ostrava Detail semináře
13.10.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Brno Detail semináře
14.10.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Olomouc Detail semináře
15.10.2020 Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu Připravujeme Praha Detail semináře
16.10.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 • komplexní výklad Připravujeme Praha Detail semináře
09.11.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
11.11.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
23.11.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme České Budějovice Detail semináře
25.11.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Plzeň Detail semináře
26.11.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Praha Detail semináře
09.12.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Ostrava Detail semináře
10.12.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
15.12.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Olomouc Detail semináře
16.12.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Liberec Detail semináře
17.12.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Zlín Detail semináře
18.12.2020 Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy Připravujeme Brno Detail semináře