JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

17.06.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
20.06.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci Připravujeme Praha Detail semináře
21.06.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
12.09.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • nový výpočet srážek od 1.6.2019 • překážky v práci Připravujeme Plzeň Detail semináře
16.09.2019 Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů Připravujeme Olomouc Detail semináře
30.09.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • NOVÝ výpočet srážek od 1. 6. 2019 • překážky v práci Připravujeme Ostrava Detail semináře
14.10.2019 Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů Připravujeme Ostrava Detail semináře
16.10.2019 Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů Připravujeme Brno Detail semináře
17.10.2019 Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů Připravujeme Zlín Detail semináře
22.10.2019 Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů Připravujeme Hradec Králové Detail semináře