Powered by Smartsupp

JUDr. Pavla Hloušková

JUDr. Pavla Hloušková je absolventkou právnické fakulty University Karlovy. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 1987 na úseku legislativním. Podílela se aktivně na přípravě nových právních předpisů z oblasti pracovního práva, zejména zákoníku práce, právních úprav týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a náhrady škody.

Je spoluautorkou několika odborných publikací a autorkou příspěvků do odborných časopisů spadajících zejména do oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy příslušející poškozeným a pozůstalým v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.