Powered by Smartsupp

Ing. Pavel Prudký

Narozen 16. září 1953 v Olomouci, po základní a Střední všeobecně vzdělávací škole v Olomouci úspěšně vystudoval i Vysoké učení technické, Fakultu strojní v Brně, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby. Za sebou má i postgraduál na Vysoké škole báňské, obor ekonomika průmyslu. Jeho profesní kariéra začala v Sigmě Lutín na úseku ekonomického plánování, posléze v této firmě přešel na odbor metodiky účetnictví a nakonec působil jako vedoucí odboru informační soustavy. Již před odchodem z podniku působil jako zakládající člen Svazu účetních v Olomouci a byl jeho předsedou do doby, než se stal v roce 1991 ředitelem Finančního úřadu v Olomouci. Do té doby se také datuje počátek jeho působení jako lektora v oblasti daní z příjmů a správy daní. Počínaje rokem 1992 takřka každoročně se svými kolegy vydává publikace k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k daňové a účetní problematice hmotného a nehmotného majetku a ke korespondenci s finančním úřadem nejprve podle zákona o správě daní a posléze podle daňového řádu. V současné době je ředitelem sekce územního pracoviště v Prostějově Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.