Powered by Smartsupp

Jaroslava Svobodová

Jaroslava Svobodová je dlouholetou pracovnicí odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí. Věnuje se zejména regulaci a metodice účetnictví některých vybraných účetních jednotek, kterými jsou územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. Dlouhodobě se také věnuje lektorské a publikační činnosti. Za dobu svého působení v této oblasti se stala jedinečným a hojně vyhledávaným odborníkem. Tuto skutečnost dokládá i nespočet prodaných publikací a odborných článků, jejichž je autorkou.